School of Humanities and Communication Arts – Cử nhân Truyền Thông

Thuyết trình về Cử nhân Truyền Thông - 2 chuyên ngành PR và Quảng cáo.

Tháng 7
12
07/12/2022 09:30 07/12/2022 10:00 Asia/Ho_Chi_Minh School of Humanities and Communication Arts – Cử nhân Truyền Thông Thuyết trình về Cử nhân Truyền Thông - 2 chuyên ngành PR và Quảng cáo.
09:30 - 10:00

School of Humanities and Communication Arts – Cử nhân Truyền Thông

Thuyết trình về Cử nhân Truyền Thông - 2 chuyên ngành PR và Quảng cáo.

Khách mời

Bà Jacki Montgomery

Giám đốc Chương trình Học thuật các ngành Sáng tạo, Truyền thông, Truyền thông Màn hình

Nhân văn và nghệ thuật truyền thông là trung tâm của các nền văn hóa nhân loại. Các nghiên cứu về nhân văn và truyền thông đều tạo điều kiện cho sự hiểu biết trở nên sâu rộng hơn, cũng như đặt nền tảng cho cuộc sống gắn bó với công dân hơn.

Đào tạo về nhân văn và nghệ thuật truyền thông là điều cần thiết cho sinh viên hiện nay. Họ có thể trở thành những nhà tư duy phản biện, nhà sáng tạo, phân tích và giải quyết vấn đề từ lăng kính đa văn hóa. Đồng thời, trau dồi suy nghĩ và tiếp thu hiệu quả những kiến thức mới để tham gia vào xã hội luôn đổi mới.

Tại Western Sydney, Khoa Nhân văn và Nghệ thuật Truyền thông (School of Humanities and Communication Arts) bao gồm các ngành Truyền thông và Đa phương tiện, Văn học và Viết sáng tạo, Nghiên cứu Văn hóa, Âm nhạc và Trị liệu, Tìm hiểu Lịch sử và Triết học, Thiết kế Truyền thông Trực quan, Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học. Các nghiên cứu đổi mới của chúng tôi tập trung vào thảo luận, quan điểm, phương pháp và công nghệ đương đại.

Bằng cấp của chúng tôi mang đến cho bạn một nền tảng vững chắc cho một loạt các nghề nghiệp tuyệt vời. Hiện chương trình Cử nhân truyền thông sắp được đưa vào giảng dạy tại Western Sydney Việt Nam.

Đến với Ngày hội tư vấn trực tuyến Western Sydney Vietnam Campus Virtual Open Day, các bạn sẽ được hiểu về ngành qua:

– Thuyết trình về chương trình Cử nhân Truyền Thông – 2 chuyên ngành PR và Advertising.

Khách mời:

– Bà Jacki Montgomery – Giám đốc Chương trình Học thuật (Các ngành Sáng tạo, Truyền thông, Truyền thông Màn hình).

Giới thiệu chung

Ngày hội Western Sydney Vietnam Campus Virtual Open Day 2022 là ngày hội tư vấn trực tuyến với 9 ngành học từ 6 khoa tại Đại học Western Sydney. Trải nghiệm ngày hội sẽ mang đến góc nhìn toàn diện và trực quan về những ngành học sắp ra mắt tại Western Sydney Việt Nam, bao gồm cả chương trình Đại học và Sau Đại học.

Tìm hiểu các thông tin chi tiết từng ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo/ thông tin tuyển sinh những ngành học hấp dẫn sắp ra mắt tại Western Sydney Việt Nam. Tham gia vào các buổi tư vấn từng ngành học để được giải đáp trực tiếp bởi đội ngũ Thầy/Cô, chuyên gia – những người xây dựng và giảng dạy trực tiếp các chương trình đào tạo của Đại học Western Sydney. Gặp gỡ và lắng nghe kinh nghiệm học tập từ các bạn sinh viên Việt Nam tại Đại học Western Sydney, Úc.

Khách mời

Bà Jacki Montgomery

Bà Jacki Montgomery

Giám đốc Chương trình Học thuật các ngành Sáng tạo, Truyền thông, Truyền thông Màn hình