School of Business – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thuyết trình về Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Tháng 7
12
07/12/2022 12:45 07/12/2022 13:15 Asia/Ho_Chi_Minh School of Business – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thuyết trình về Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
12:45 - 13:15

School of Business – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thuyết trình về Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Khách mời

Tiến sĩ Laurel Jackson

Giám đốc Chương trình Học thuật, Giáo dục Sau Đại học

Hoạt động kinh doanh ảnh hưởng hầu hết đến mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, tất cả sinh viên sẽ gặp được thế giới kinh doanh. Do đó, họ cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào các hoạt động kinh doanh thông qua việc hiểu biết về cách thức hoạt động của doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp trong xã hội. Tại Western Sydney, Khoa Kinh doanh (School of Business) gắn liền với các đối tác trong ngành trong việc phát triển và thúc đẩy nghiên cứu đa ngành. Việc tích cực thực hành ngành với kiến thức lý thuyết, nghiên cứu đổi mới làm phong phú trong việc giảng dạy, nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội. Đồng thời, có liên quan đến địa phương, quốc gia và quốc tế. Hiện chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã được đưa vào giảng dạy tại Western Sydney Việt Nam.

Sứ mệnh của chúng tôi: Chúng tôi cam kết đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp để trở thành tương lai cho doanh nghiệp. Chúng tôi đảm bảo thành công bằng cách:

– Đặc biệt lấy sinh viên là trung tâm.

– Tương tác với các doanh nghiệp trên toàn Sydney và các nền kinh tế quốc tế.

– Thực hiện các nghiên cứu ứng dụng liên quan đến doanh nghiệp.

Đến với Ngày hội tư vấn trực tuyến Western Sydney Vietnam Campus Virtual Open Day, các bạn sẽ được hiểu về ngành qua:

– Thuyết trình về Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Khách mời:

– Tiến sĩ Laurel Jackson – Giám đốc Chương trình Học thuật, Giáo dục Sau Đại học.

Giới thiệu chung

Ngày hội Western Sydney Vietnam Campus Virtual Open Day 2022 là ngày hội tư vấn trực tuyến với 9 ngành học từ 6 khoa tại Đại học Western Sydney. Trải nghiệm ngày hội sẽ mang đến góc nhìn toàn diện và trực quan về những ngành học sắp ra mắt tại Western Sydney Việt Nam, bao gồm cả chương trình Đại học và Sau Đại học.

Tìm hiểu các thông tin chi tiết từng ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo/ thông tin tuyển sinh những ngành học hấp dẫn sắp ra mắt tại Western Sydney Việt Nam. Tham gia vào các buổi tư vấn từng ngành học để được giải đáp trực tiếp bởi đội ngũ Thầy/Cô, chuyên gia – những người xây dựng và giảng dạy trực tiếp các chương trình đào tạo của Đại học Western Sydney. Gặp gỡ và lắng nghe kinh nghiệm học tập từ các bạn sinh viên Việt Nam tại Đại học Western Sydney, Úc.

Khách mời

Tiến sĩ Laurel Jackson

Tiến sĩ Laurel Jackson

Giám đốc Chương trình Học thuật, Giáo dục Sau Đại học